உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-சிவகங்கை-திருபுவனம்-மானாமதுரை

65
சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை மற்றும் திருப்புவனம் பகுதிகளில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.