வேளச்சேரி ஏரி புனரமைப்பு பணியில் வில்லிவாக்கம் தொகுதி

51

09.06.2019 அன்று சுற்றுச்சூழல் பாசறை நடத்திய வேளச்சேரி ஏரி புனரமைக்கும்              பணியிலும் மரக்கன்று நடுதலிலும் வில்லிவாக்கம் நாம் தமிழர் கட்சியினர் கலந்து கொண்டு புனரமைப்பு பணியினை செய்தனர்