பள்ளியில் மரக்கன்று நடும் நிகழ்வு-காஞ்சிபுரம்

15

09.06.2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை காஞ்சிபுரம் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக ஏனாத்தூரில்                            பள்ளி வளாகத்தில் மரக்கன்று நடும் திருவிழா நடைபெற்றது.