துளசி செடி மற்றும் மரக்கன்றுகள் வழங்கும் நிகழ்வு

12

கோவை ,சிங்காநல்லூர் தொகுதி,  63 வது பகுதியில் துளசி செடி மற்றும் மரக்கன்றுகள் வழங்கும் நிகழ்வு 16-06-2019 அன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது.