கட்டமைப்பு மற்றும் கலந்தாய்வு கூட்டம்-கும்மிடிப்பூண்டி

9
கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி  பூண்டி ஒன்றியத்தில் கட்சி கட்டமைப்பு குறித்து கலந்தாய்வு கூட்டம் /16/2019 அன்று  மாலை 5 மணிக்கு நடைபெற்றது.