உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-திருவிடைமருதூர் தொகுதி

6

திருவிடைமருதூர் ஒன்றியம் பெரப்படி ஊராட்சியில் இன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது..