உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-திருவிடைமருதூர் தொகுதி

16

திருவிடைமருதூர் ஒன்றியம் பெரப்படி ஊராட்சியில் இன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது..

முந்தைய செய்தி.கலந்தாய்வு கூட்டம்- சோளிங்கர் தொகுதி
அடுத்த செய்திகிராம சபை கூட்டம்-.சூலூர் தொகுதி