கலந்தாய்வு கூட்டம்-வந்தவாசி தொகுதி

14
திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டம் வந்தவாசி சட்டமன்றத் தொகுதி மற்றும் பெரணமல்லூர் ஒன்றியத்தில் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.