எழுவர் விடுதலையை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்

8

நாம் தமிழர் கட்சி வேலூர் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக

எழுவர் விடுதலையை வலியுறுத்தி
மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டம் 2.3.2019 சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.