ராணுவ வீரர்களுக்கு வீரவணக்க நிகழ்வு

9

புல்வாமா பகுதியில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் வீர மரணமடைந்த இந்திய இராணுவ வீரர்களுக்கு மாதவரம் தொகுதி, சோழவரம் கிழக்கு ஒன்றியத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது