முத்துக்குமார் நினைவு பதாகை திறப்பு-அண்ணா நகர் தொகுதி

12

அண்ணா நகர் தொகுதி 102 வட்டத்தின் சார்பாக  10 2 19 அன்று  புலிக்கொடி ஏற்றி முத்துக்குமார் நினைவு பதாகையை திறந்தனர்  நாம் தமிழர் உறவுகள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு விழாவை சிறப்பித்தனர்.