கொள்கை விளக்க தெருமுனை கூட்டம்- சைதை

39

16/2/19 தென்சென்னை மாவட்டம்,. நாம் தமிழர் கட்சி சைதை கிழக்குப்பகுதி சார்பாக 171 வட்டம் வெங்கடாபுரம் கொள்கை விளக்க தெருமுனை கூட்டம் நடைபெற்றது.