கொடியேற்றும் நிகழ்வு-அண்ணா நகர் தொகுதி

62
அண்ணாநகர் தொகுதி உட்பட்ட 102 வட்டத்தில் ஜெ.ஜெ விளையாட்டு திடல் அருகில்(10.02.2019)அன்று  காலை  கொடி ஏற்றும் விழா மிக நடைபெற்றது.