காவேரி செல்வன் நினைவு பதாகை-அண்ணாநகர்

26

அண்ணா நகர் தொகுதி 106 வட்டத்தில் கொடியேற்றி  காவேரிசெல்வன் விக்னேஷ் நினைவு பதாகை திறக்கப்பட்டது