கலந்தாய்வு கூட்டம்-மாதவரம் தொகுதி

29

நாம் தமிழர் கட்சி திருவள்ளூர் நடுவண் மாவட்டம் மாதவரம் தொகுதி சார்பாக பாராளுமன்ற தேர்தல் எதிர் கொள்வது குறித்து கலந்தாய்வு  நடைபெற்றது.