கலந்தாய்வு கூட்டம்-திருத்துரைப்பூண்டி தொகுதி

23

திருத்துரைப்பூண்டி தொகுதி கோட்டூர் ஒன்றியம் செந்தாமரைக்கண் கிராமத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒன்றிய கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் புதிய பொருப்பாளர்கள் நியமனம், கட்சியின் செயல்பாடுகள் குறித்து பேசப்பட்டது