கலந்தாய்வு கூட்டம்-சுற்றுச்சூழல் பாசறை-கோவை

10

கோவை மாவட்டம் சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக 23.2.2019 அன்று கலந்தாய்வு கூட்டம்  நடைப்பெற்றது