இராணுவ வீரர்களுக்கு வீரவணக்க  நிகழ்வு 

18

மதுரவாயல் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக இந்திய இராணுவ வீரர்களுக்கு வீரவணக்க  நிகழ்வு  மதுரவாயல் மின்வாரியம் அருகில் செலுத்தப்பட்டது