தலைமை அறிவிப்பு: அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்து நீக்கம் | க.எண்: 2019020010

114

தலைமை அறிவிப்பு: அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்து நீக்கம் | க.எண்: 2019020010 | நாம் தமிழர் கட்சி

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கி.செல்வம் (01339786923) அவர்கள், வகித்து வந்த காஞ்சி மேற்கு மண்டல இணைச் செயலாளர் பொறுப்பிலிருந்தும், அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்தும் 04-02-2019 அன்றுமுதல் முழுமையாக விடுவிக்கப்படுவதாக நாம் தமிழர் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் வழக்கறிஞர் நா.சந்திரசேகரன் அவர்கள் (க.எண்: 2019020010) அறிவித்துள்ளார்.

எனவே கட்சியின் அனைத்துநிலைப் பொறுப்பாளர்களும், உறுப்பினர்களும் இவரோடு கட்சித் தொடர்பான எந்த நடவடிக்கையிலும் ஈடுபடக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

தலைமை அலுவலகச் செய்திக்குறிப்பு
நாம் தமிழர் கட்சி