அரசியல் பயிலரங்கு-சைதை தொகுதி.

4

சைதை கிழக்கு பகுதி 172 வது வட்டம் சார்பாக 24/2/19 அன்று  அரசியல் பயிற்சி, இடம் கோட்டூர் வரதாபுறம், பல்நோக்கு மையம்,(அம்பேத்கர் பவன்) மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.