தை பூச வேல் வழிபாடு-குமாரபாளையம் தொகுதி

7

நாம் தமிழர் கட்சியின் குமாரபாளையம் தொகுதியின்  வீர தமிழர்முன்னணி பாசறை நடத்தும் தை பூச வேல் வழிபாடு விழா மற்றும் முருகனின் ஆன்மிக சொற்பொழிவு நடத்தப்பட்டது.