தெருமுனை பொதுக்கூட்டம்.-செஞ்சி தொகுதி

27

23.12.2018 அன்று செஞ்சி தொகுதி அவலூர்பேட்டையில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக தெருமுனை பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.