கொடியேற்றும் நிகழ்வு-வந்தவாசி தொகுதி

7

திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டம் வந்தவாசி சட்டமன்றத் தொகுதி மற்றும் தெள்ளார் ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட கூடலூர் கிராமத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி புலி கொடி ஏற்றப்பட்டது.