கலந்தாய்வு கூட்டம்-சைதாப்பேட்டை தொகுதி

12

சைதாப்பேட்டை கிழக்கு பகுதி  சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது..