கட்டமைப்பு மற்றும் கிளை பொறுப்பாளர் நியமன கலந்தாய்வு கூட்டம்

42

27/01/2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை சேலம் மேற்கு தொகுதியின் கிளை கட்டமைப்பு மற்றும் கிளை பொறுப்பாளர் நியமன கலந்தாய்வு கூட்டம் திருவாகவுண்டனுர் கட்சி அலுவலகம் திருவள்ளுவர் அரங்கில் நடைபெற்றது