உறுப்பினர்_சேர்க்கை_முகாம்-வேலூர் மாவட்டம்

21
நாம் தமிழர் கட்சி வேலூர் சட்டமன்ற தொகுதி வேலூர் மாவட்டம் 30:12:2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை
அன்று வேலூரில் நடைபெற்ற #உறுப்பினர்_சேர்க்கை_முகாம்
முந்தைய செய்தி.நிலவேம்பு சாறு வழங்குதல்-நம்மாழ்வார் மலர்வணக்கம்
அடுத்த செய்திகொடியேற்றும் நிகழ்வு-வந்தவாசி தொகுதி