உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-அண்ணா நகர் தொகுதி

20

06/01/2019 அன்று அண்ணா நகர் தொகுதி சார்பாக 108 வட்டத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது,

முந்தைய செய்திஉறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-வேலூர் தொகுதி
அடுத்த செய்திசேவற்கட்டிர்க்கு அனுமதி வழங்க மனு.கரூர் தொகுதி