உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்.குமாரபாளையம் தொகுதி

7
குமாரபாளையம் தொகுதி கொக்க ராயன் பேட்டை நால்ரோடு பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.