உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்.குமாரபாளையம் தொகுதி

24
குமாரபாளையம் தொகுதி கொக்க ராயன் பேட்டை நால்ரோடு பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.
முந்தைய செய்திகஜா புயல் நிவாரண பொருட்கள் வழங்குதல். குமாரபாளையம் தொகுதி
அடுத்த செய்திகஜா புயல் நிவாரண பணிகள்-,இராதபுரம் சட்டமன்ற தொகுதி