கன்னியாகுமரி விடுதலை நாள்-நாகர்கோவில் தொகுதி

38
நவம்பர் 1 வியாழக்கிழமை அன்று குமரி தாய் தமிழகத்தோடு இணைந்த விடுதலை நாள்
நிகழ்வுகள் நாகர்கோவில் தொகுதி சார்பாக
மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது.