கஜா புயல்: சீமான் தலைமையில் நிவாரணப் பணிகள் 20-11-2018 [புகைப்படங்கள்]

20

கஜா பெரும்புயலால் பாதிக்கப்பட்ட டெல்டா மாவட்ட மக்களுக்காகக் களத்தில் நிற்க வேண்டியதும், அப்பேரழிவின் பாதிப்பிலிருந்து மீண்டுவர உதவ வேண்டியதும் நமது தலையாயக் கடமை.

– சீமான்

கஜா புயல்: சீமான் தலைமையில் நிவாரணப் பணிகள் 20-11-2018 [புகைப்படங்கள்] | நாம் தமிழர் கட்சி
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2299179580313714&type=1&l=1b748c32de