கொள்கை விளக்க போதுக்கூட்டம்-ஆரணி தொகுதி

10

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி தொகுதி  தேவிகாபுரத்தில் 28.10.2018 அன்று கொள்கை விளக்க போதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது