கொடி ஏற்றுதல்-உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்- சைதாபேட்டை தொகுதி

15

சைதை தொகுதியின் 139 வட்டம் சார்பாக கொடி ஏற்றுதல் நிகழ்வும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாமும் 14-10-18 அன்று நடைபெற்றது