கொடியேற்றம்- கொள்கை விளக்க பொதுக்கூட்டமும்-திருப்பத்தூர் தொகுதி

9

14/10/2018 அன்று திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி பூலாங்குறிச்சி கொடியேற்றம் மற்றும் கொள்கை விளக்க பொதுக்கூட்டமும்  நடைபெற்றது