சுற்றுச்சூழல் பாசறை-பனை விதை விழா-மாதாவரம் தொகுதி

29

நாம்தமிழர் கட்சியின் _பனை திருவிழா

நாம் தமிழர் ஆட்சியின் செயற்பாட்டு வரைவின் ‘பலகோடிப் பனைத்திட்டத்தின்’ முன்நகர்வாக நாம் தமிழர் சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக ‘ஒரே நாளில் ஒரு இலட்சம் பனை விதைகள் விதைக்கும் விழா’ 23-09-2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 09 மணிமுதல் தமிழகத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது  இதன் ஊடாக மாதவரம் சட்ட மன்ற தொகுதி திருவள்ளூர் நடுவண் மாவட்ட மாதவரம் தொகுதி சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக 5500 பனைவிதை நடப்பபட்டது.