ஆர்.கே நகர் தேர்தல்களம்: 15-12-2017 15வது நாள் | சீமான் வாக்கு சேகரிப்பு மற்றும் பொதுக்கூட்டம்

14

ஆர்.கே நகர் தேர்தல்களம்: 15-12-2017 15வது நாள் | சீமான் வாக்கு சேகரிப்பு மற்றும் பொதுக்கூட்டம்

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.906387389521489.1073741944.560625584097673&type=1&l=970a4b12e9