ஆர்.கே நகர் தேர்தல்களம்: 14-12-2017 14வது நாள் | சீமான் வாக்கு சேகரிப்பு மற்றும் பொதுக்கூட்டம்

24

ஆர்.கே நகர் தேர்தல்களம்: 14-12-2017 14வது நாள் | சீமான் வாக்கு சேகரிப்பு மற்றும் பொதுக்கூட்டம்

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.906382386188656.1073741942.560625584097673&type=1&l=9f4fca62f4

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.906384802855081.1073741943.560625584097673&type=1&l=ba615ac99b