தமிழ்ப் புத்தாண்டு பெருவிழா பொதுக்கூட்டம் – 13-01-2017 அம்பத்தூர்

46

இன்று 13-01-2017 மாலை 6 மணிக்கு அம்பத்தூர் தாங்கல் பூங்கா அருகில் தமிழர் திருநாளையொட்டி தமிழ்ப் புத்தாண்டு பெருவிழா பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுகிறது. எழுச்சியுரை செந்தமிழன் சீமான்

புகைப்படங்கள் https://drive.google.com/open?id=0Bxc2BS79sTuCNENXVzBUbkhuTFE