5.5.2016 திருவண்ணாமலை தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

10

5.5.2016 திருவண்ணாமலை தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை https://www.youtube.com/watch?v=6-f3KZeZ3yY