பாப்பநாயக்கன் புதூர் தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

15

13.4.2016 பாப்பநாயக்கன் புதூர் தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை