இராணிப்பேட்டை தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

6

7.4.2016 இராணிப்பேட்டை தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை