இராணிப்பேட்டை தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

14

7.4.2016 இராணிப்பேட்டை தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

முந்தைய செய்திநீர்வளப் பெருக்கம் – நாம் தமிழர் ஆட்சி செயற்பாட்டு வரைவு | மக்களரசு
அடுத்த செய்திதிருப்பெரும்புதூர் தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை