ஆட்டயம்பட்டி தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

9

10.4.2016 ஆட்டயம்பட்டி தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை