ஆட்டயம்பட்டி தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

57

10.4.2016 ஆட்டயம்பட்டி தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

முந்தைய செய்திஈரோடு தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை
அடுத்த செய்திபவானி தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை