மன்னார்குடி தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

25

22.3.2016 சீமான் எழுச்சியுரை மன்னார்குடி பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை.

முந்தைய செய்திதமிழினப் போராளி அய்யா.நகைமுகனின் இழப்பு தமிழ்ச் சமூகத்திற்கு பேரிழப்பு – செந்தமிழன் சீமான்
அடுத்த செய்திசென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில்  “நாம் தமிழர் ஆட்சியின் செயற்பாட்டு வரைவு வெளியீட்டு நிகழ்வு”