சேலத்தில் குருதிக்கொடை முகாம்

19

தேசியத்தலைவர் பிறந்த நாளையொட்டி சேலம் ஒருங்கிணைந்த மாவட்டம் சார்பாக  இன்று

(22-11-15) சேலத்தில் குருதிக்கொடை முகாம் நடந்தது.

s3

2