திருச்சியில் குருதிக்கொடை முகாம்

42

தேசியத்தலைவர் பிறந்த நாளையொட்டி திருச்சி மாவட்டம் சார்பாக இன்று (22-11-15) திருச்சியில் குருதிக்கொடை முகாம் நடந்தது.

tr1

tr3

tr2