மாதவரத்தில் மக்களுக்கு உணவுப்பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மாதவரம் தொகுதி சார்பாக  33 வது வட்டத்தில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட  மக்களுக்கு உணவுப்பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது.

12250132_625045707633566_2299866839346889839_n

1797613_625046114300192_2206929084934312238_n

11036411_625046864300117_7696853816741378928_n

12227016_625044350967035_1516513478954133720_n

12235121_625045044300299_1924179637592191339_n

12241400_625045334300270_6725437622189587685_n

12243169_625046664300137_8542170970245629457_n

முந்தைய செய்திமணலியில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது
அடுத்த செய்திஎம்.எம்.டி.ஏ. குடியிருப்பில் மக்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது