தொண்டாமுத்தூரில் குருதிக்கொடை முகாம்

11

தேசியத் தலைவரின் பிறந்த நாளையொட்டி கோவை மாவட்டம் சார்பாக தொண்டாமுத்தூர்  தொகுதியில் இன்று (22-11-15) குருதிக்கொடை முகாம் நடந்தது.

thond1

thon2