கிள்ளியூர் தொகுதி மக்களுக்கு நிவாரணப்பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது.

20

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சார்பாக கிள்ளியூர் தொகுதியில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணப்பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது.

12243240_135195556841315_5790515020908822623_n