இராயபுரத்தில் குருதிக்கொடை முகாம்

6

தேசியத்தலைவர் பிறந்த நாளையொட்டி வடசென்னை மாவட்டம்  சார்பாக இன்று (22-11-15) இராயபுரத்தில்   குருதிக்கொடை முகாம் நடந்தது.

roy2

ro3

roy1