கூடங்குளம் போராளிகளை தாக்கியதற்கு நாம் தமிழர் கட்சி கடும் கண்டனம்

    37