குமாரபாளையத்தில் கலந்தாய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

23

நாமக்கல் மாவட்டம், குமாரபாளையத்தில் கலந்தாய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.