தலைமை அறிவிப்பு: சேலம் மேட்டூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

38
முந்தைய செய்திதலைமை அறிவிப்பு: சேலம் (வடக்கு) தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் – 2019
அடுத்த செய்திதலைமை அறிவிப்பு: இராமநாதபுரம் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்